เกี่ยวกับเรา

Our Company

 

บริษัท คอมบิแคร์ จำกัด ได้ดำเนินการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาเป็นเวลา กว่า 15 ปี โดยผลิตเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

ต่อมาได้เพิ่มกำลังผลิตสำหรับตลาดในประเทศ โดยมุ่งเน้นการตัดชุดยูนิฟอร์ม และเครื่องแต่งกายให้กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, โรงงานอุตสาหกรรม, บริษัท

 และห้างร้านต่างๆ


บริษัทฯมีโรงงานผลิตเสื้อสำเร็จรูป ที่มีระบบการผลิตแบบครบวงจร และมีเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ฝีมือการตัดเย็บประณีต และใช้วัสดุอุปกรณ์ และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าตามร้านต่างๆ

Visitors: 78,030